Frågan som inte går att svara på

Det tillhör ovanligheterna att jag kommenterar en debatt här på bloggen, men detta är ett undantag. Sedan ett par dagar har Byggnads Förbundsordförande Johan Lindholm haft en debatt på Aftonbladet med Fredrik Isaksson (chefekonom på Sveriges Byggindustrier, BI) med anledning av den prognos som BI släppt om sjunkande bostadsbyggande. I sin replik menar Isaksson att ”Du sitter i Socialdemokraternas partistyrelse, Johan Lindholm. Påverka bostadspolitiken i era medlemmars intresse!”

Det är stor skillnad mellan att Byggnads som organisation kan påverka byggpolitiken och att Johan Lindholm som person kan göra det. Faktiskt lika stor skillnad som att man säger att bostadsbyggandet går ned när det är byggandet av bostadsrätter för miljonbelopp som sjunker.

Skulle byggandet totalt gå ned skulle säkerligen Byggnads protestera eftersom det skulle innebära att deras medlemmar varslas. Några sådana signaler har dock inte kommit. Då är det förmodligen så att eftersom marknaden för bostadsrätter börjat mättas på grund av osäkerheten på finansmarknaden – så måste byggföretagen ändra fokus på vad man ska bygga.

Väldigt många av Sveriges kommuner lider brist på hyresbostäder. Vill inte folk ha bostadsrätter så är det bäst att Byggindustrierna hänger med och bygger det den härskande marknaden vill ha (nämligen hyresrätter folk har råd med). Det börjar dra sig mot den tid då man inte kan bygga för vilka priser som helst, nu gäller det att börja ställa om till att tjäna pengar långsiktigt.

Detta var det sista inlägget härifrån mina twitterföljare kommer att kunna läsa eftersom jag inför valrörelsen tänker stänga mitt twitterkonto och gå över till att träffa folk IRL (in Real Life). Tack för att du hittat hit under den tid som gått

Annonser
Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Samband klarare än barnaögon

Ibland ser man att saker har ett samband först när man tittat flera gånger, ibland ser man sambandet direkt.

I morse hade jag faktiskt svårt att inte se sambandet direkt. Jag satt som vanligt och läste en av de tidningar jag prenumererar på, och bestämmer mig för att läsa debattartikeln (den här tidningen publicerar bara en/nummer)

På något sätt känns det som om det var meningen att jag skulle läsa den just idag: Artikeln handlar nämligen om små skolors vara eller inte, och artikeln handlar om små skolor (och små butiker). Just idag, när Norrtälje kommun går till folkomröstning om de små skolornas bevarande eller ej (samt om kommunen ska utforma en landsbygds- och skärgårdsstrategi eller ej).

När jag läst artikeln och tänkt på vilken dag det är idag, så slås jag också av att en släkting till mig kör en liten buss där hen bor, samt att jag tidigare i mitt arbete träffat på en liten åkare…..Där och då var mina hjärnvindlingar i fullt arbetstempo.

Lägger man därtill en annan händelse som inträffade för en massa år sedan i mitt arbete (medverkar gör en kollega, en samling pensionärer och en liten gul bil) så intog hjärnvindlingarna överljudsfart.

Om det otroliga händer och jag får tid över, så ska jag fundera vidare på detta småskaliga nät av kommunikationer, fast just nu så måste faktiskt hjärnan sadla om, för det är jobbdags.

Tjingeling!

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ett år före valet – och gärna rätt vinkel på debatten

Det är lika bra att jag säger det först som sist: Det är är val om ett år, så risken är stor att det kommer tätare och tätare inlägg här på bloggen och de kommer att bli mer och mer politiska (de har aldrig varit opolitiska, men jag varnar ändå).

Redan så här 14 månader före valet har diskussionen om vilka koalitioner som kan tänkas startat. Socialdemokraterna (på riksplanet) har tydligen öppnat för samarbete med Centern och Liberalerna istället för Vänstern. Jag kan hålla med om att det är tråkigt, för det här landet behöver lite mera av återtagande i verksamheterna och då måste man vrida politiken lite grand åt vänster – inte höger. Hur det ligger till i Stockholms Läns Landsting eller Norrtälje kommun vet jag inte, och faktum är att jag inte är speciellt ivrig i att ta reda på det heller.

För innan jag gör det vill jag diskutera sakpolitiska spörsmål, och sedan mot den bakgrunden, när valresultatet är klart kan vi titta på koalitioner.

Jag vill till exempel diskutera bostadspolitik.
Jag vill diskutera byggande utanför tätorterna,
jag vill kunna tala om för en privatperson varför vi politiker inte kan bevilja bygglov för hyresrätter/bostadsrätter utan bara en-/flerbostadshus när en privat markägare kommer och söker bygglov.
Jag vill diskutera om kommunen ska hyra ut marken istället för sälja den,
jag vill diskutera stöd till alla hyresrätter så länge hyrorna blir låga.

Jag vill diskutera förmedling av bostäder efter behov, inte efter kötid.

Jag vill kunna styra undan en bostadspolitisk debatt från de 13 myterna som forskargruppen CRUSH pekar på i sin bok (Dokument Press, Talinn 2016), bl a myten om att det är billigare att ”betala till sig själv” när man ”äger” sin bostad (se också ”Kasinolandet eller bostadsbubblan och den nya svenska modellen” av Per Björklund, utgiven på Verbal Förlag 2017, finns bland annat här )

Jag vet, jag har höga krav. Men om vi som diskuterar till exempel bostadspolitik är lite mera pålästa om vilka beslut som kan tas med gällande regelverk och vilka som inte kan fattas med dagens regler så kommer vi nog fram till var det egentligen är skon klämmer.

Om sedan företrädare för de olika partierna kan framföra hur de tycker definierat problem ska lösas, så har Du som väljare ett underlag för hur du lägger din röst i september 2018 – och baserat på Ditt beslut kan vi politiker forma koalitioner.

Men det är först där och då

Du tänker väl rösta?

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sommaravslutning med Norrtälje Kommunfullmäktige

Det kan knappast ha undgått någon att det var kommunfullmäktige i måndags. En hel rad frågor skulle som vanligt behandlas.

Efter att ha behandlat en del formalia (läs: Valt justerare) samt hoppat över info från Kommunstyrelsen och revisorerna gick vi in på interpellationerna. Den första var en från Ingmar Ögren(SD) om självförsvar för kvinnor. Ett rätt bra inlägg i den debatten var från Karin Karlsbro (L) som menade att det egentliga problemet ändå måste vara män som slår (verbalt och fysiskt). I bilen hem enades vi om att det är lika illa vem som än brukar (fysiskt eller mentalt våld), och det är lika förbjudet.

Nästa ärende var en interpellation från Anders Fransson (RooP)om problemen med lärare på Skebo skola. Fransson gick så långt så han frågade om det var en medveten strategi från styret för att kunna lägga ned skolor, och jag tycker faktiskt att Olle Jansson (ordf. i Barn och skolnämnden, S) svarade bra. I debatten går också ledaren för kommunens ledande Opositionsparti (Kjell Jansson, M) upp och frågar om Olle Jansson är nöjd med ett visst antal lärarbyten i en namngiven skola. Jag tycker en sådan fråga är lite för mycket ”skruv och mutter” för en debatt i Fullmäktige, Kjell.

För (V)år del deltog Christina Hamnö i debatten med att återigen kritisera skolstrukturen

Ärende 8 var en interpellation om sjö- och torrsättning av båtar från hamnen, och Karin Karlsbro (L) stod som interpellant (den som lagt interpellationen). Som jag förstod debatten finns en uppgift som Ulrika Falk (S) lutar sig emot gällande frågeställningen, men Karin Karlsbro menar att det står något annat på de hemsidor Ulrika Falk hänvisar till i sitt svar….

Från båtar till fiber och hur bredbandsutbyggnaden i kommunen går. Debatten var intressant, men jag saknade svar på vad de som inte är anslutna (ursäkta vitsen) till tomtföreningar eller liknande gör. Vad kan och ska vi göra för de som vill ha en operatör som kommer fram till att just den trakten inte ”är lönsam”? Frågan fick hänga i luften, vilket jag tycker är tråkigt.

Vi diskuterade också kommunens insatser för att skydda ungas frihet och hur vi jobbar med hedersrelaterat våld och förtryck. Jag skulle vilja byta namn på det där med hedersvåld, för jag förstår inte var hedern i att bruka våld finns, men det lär jag nog aldrig få svar på…..

Jag tycker det är intressant att diskutera ”Rimbo nya skola” (som säkerligen kommer att fortsätta heta Bålbro i folkmun). Nu ska vi helt plötsligt göra som Samrådsgruppens arbetsgrupp vill (Och Vänsterpartiet framfört från början). Bino Drummond är upp och kritiserar kostnadsberäkningarna, men Olle Jansson (S) svarar snyggt med vänstersläggan.

Sedan kom vi till beslutsärendet om akuta åtgärder vid Lindholmens avloppsreningsverk. Kjell Jansson var snabbt uppe och deklarerade att M egentligen vill bygga ut kapellskär och bygga annat vid Lindholmen, men Mats Wedberg (Mp) svarade att han tror mera på tjänstemännen (som bedömer att det inte går) än på Kjell Jansson. Riktigt kul att höra de fightas.

Vi får en delårsrapport från kommunens förvaltningar och bolag, och jag tycker faktiskt att det ser bra ut. En del nämnder har begärt mera pengar och får det – och det saknas uppgifter om värdeöverföringar från de kommunala bolagen. Kjell Jansson kan inte låta bli att återupprepa sitt mantra ”Det kommer inte fram detaljplaner” och här skulle jag faktiskt vilja ge Kjell Jansson ett råd: Fråga tjänstemännen om varför istället för att bara gå efter byggherrarnas uppgifter. Det tror jag skulle göra dig gott, och få dig att se saker ur ett helt annat perspektiv.

Det har hänt ett par gånger i dag att M yrkar bifall till styrets förslag, och när vi behandlar ärende 20 (om en policy mot mutor) så händer det igen. Någon som har en svart bred tuschpenna, eller måste jag ta ”ackordpenseln” och lite färg? 😉

Ärende 21 är ett (25 år långt) hyresavtal mellan Stiftelsen Roslagsmuséet (där kommunen ingår) och kommunen om upprustning av det gamla Faktoriet. Det är tur att vi inte har ljudeffekter på när folk begär ordet, för då skulle det smattrat bra i lokalen. Kjell Jansson (M) tycker det är för långt, men Karin Karlsbro är för (anar jag en spricka i ”det samlade alternativet Alliansen”?)

Ärende 24 är en gemensam motion från V/L/RooP om cykelvägarna i kommunen som Kommunstyrelsekontoret föreslagit vi ska anse som besvarad eftersom det kommer en strategi för staden. Christina Hamnö för Vänsterpartiets talan med den äran. Lyssnar man vidare på debatten så låter det på både Tommy Lundqvist (C) och Mats Wdberg (Mp) som att det ska hända något i höst. Hoppas bara de nya vägarna inte blir snöupplag vintertid…..

Ärende 25 är en motion från (M) om flera parkeringsplatser för bil i kommunen. Noterbart i debatten är att ingen nämner kollektivtrafiken (bussen eller det återetablerade tåget) i debatten utan alternativen är cykel eller bil. Jo en nämner cykel föresten, Ulrika Falk (S)

Ärende 28 är en motion från Karin Karlsbro och Lennart Rohdin (båda L) om utvcklingsplaner för Singö och Närtuna. Debatten går in på skolorna (båda är nedlagda), och Lennart Rohdin hävdar att svaret är ett ickesvar. När jag hör det så tänker jag på V:s motion om finanspolicyn som Kommunstyrelsen skickade tillbaka till sitt arbetsutskott. Där var också svaret ett ickesvar.

Ett antal ledamöter av Fullmäktige och nämnder lade interpellationer (jag lade en om tomträtter) och frågor (Catarina lade en om NOA) och sedan var det dag att befria ett antal ledamöter från tjänstgöring. Vi som stannar fick gå hem och sova och är välkomna tillbaka i augusti.

 

Trevlig sommar

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

motionsdebatt i sin linda

Det spelar ingen roll om det är en heltids- eller deltidspolitiker, det spelar säkerligen ingen roll vilken partifärg hen har. Som politiker har du ett favoritämne eller ”favoritfråga”. En del är engagerade i (olika delar av) skolan, en del är mycket engagerade i vården, kollektivtrafiken…….

Om jag skulle etikettera mig själv skulle det nog bli som en blandning av bostadspolitiker och trafikpolitiker (med betoning på kollektivtrafik, helst på spår), så när jag hösten 2015, efter blott 1 år som fritidspolitiker, fick hjälp och stöd av min partigrupp att skriva en motion om Norrtäljes kommunala bostadsbolag var det något stort.

Motionen lades på fullmäktiges bord i december 2015 och förslaget till beslut var då att skicka den till Kommunstyrelsen för beredning. Under den beredningen beslöts att skicka den vidare till Roslagsbostäder för yttrande.

Det tog ett och ett halvt år innan den kom från Roslagsbostäder tillsammans med ett yttrande, delvis på grund av VD-byte på Roslagsbostäder. Till på måndag har motionen och Roslagsbostäders yttrande behandlas på Kommunstyrelsen inför Kommunfullmäktige den 12 juni.

Roslagsbostäders styrelse har inget att erinra mot förslaget

Kommunstyrelsens Arbetsutskott säger nej!????

Det enda protokollet från KSAU (=KommunStyrelsens ArbetsUtskott) säger är att de är emot det, ingenting om varför. Detta gör mig på gränsen till irriterad, det är svårt på gränsen till omöjligt (i alla fall för en nybörjare som jag) att fundera på argumentation när man inte vet hur ”motståndaren” tänker.

Jag fortsätter läsa handlingarna i ärendet: enligt tjänstemannen (som jag inte tänker namnge, det är väl ingen häxprocess detta) finns det ingen koppling till gällande styrdokument (vad sägs om finanspolicyn där räntor och villkor bestäms?), och dessutom anser samma tjänsteman att det inte är tillämpligt att titta på ekonomiska konsekvenser……

Jag är rätt säker på att de som till sist och syvende drabbas av detta, Roslagsbostäders hyresgäster, har en annan åsikt.

Publicerat i Nyheter och politik | Lämna en kommentar

Tvivlar på min hörsel

Dagen efter Fullmäktige så brukar jag sitta och fundera på vad jag hörde, och idag är inget undantag. Faktum är att funderingarna redan satte igång i bilen på väg hem (nej, jag körde inte själv): Hörde jag verkligen rätt när både Moderater och Sverigedemokrater använde rätt hård ton?

Men mera om det senare, jag gör som vanligt och tar Dagordningen punkt för punkt:

Den första punkten efter formalian var Årsredovisningen för förvaltning och bolag. Jag noterar glatt att en historia av värdeöverföringar från Roslagsbostäder (det kommunala bostadsbolaget) är över, inte en krona föreslås delas ut ens till ägarbolaget Norrtälje kommunhus. Detta är ett stort steg för bolaget att få behålla alla pengar (inklusive ”intäkter av engångskaraktär”), och hyresgästerna i bolaget är att gratulera. Gör något roligt för pengarna (till exempel sköt de fastigheter ni har så flera får ”ett hem att längta till”)

Sedan var det dags för revisorerna att lämna sin berättelse. Det finns nog väldigt många som tycker att det där är svårt, och jag är inget undantag. Det blir mycket siffror och många samband som man kanske inte förstår helt och fullt på en gång. Får leta bland handlingarna och se om den går att läsa i efterhand. Det viktiga var väl i alla fall att revisorerna föreslog ansvarsfrihet för det gågna året – och det blev även Fullmäktiges beslut.

 

Efter att ha harvat igenom diverse direktiv till stämmooombud (till stämmor som tydligen i vissa fall varit) så var det dags att gå in på beslut i övriga frågor. Vi började med en återremiss när det gällde beslut om området Tallhöjden i Norrtälje, och den 1/3 som ska bebyggas med bostadsrätter. Moderaterna var emot prissättningen eftersom de 2/3 av marken som ska bebyggas med hyresrätter prissattes enligt en annan princip, men kommunstyrelsens förslag gick igenom.

Nästa ärende var också ett bostadspolitiskt ärende: Roslagsbostäder ska sälja ett område för att ha råd att köpa mark på ett annat ställe, och Vänsterpartiet var väl inte odelat positiva. Det är väl jättebra att Roslagsbostäder och andra bolag bygger, men det är synd att man måste sälja bostäder för att ha råd

När det gällde ärende 15, så stötte det på patrull. Samverkansstyret hade fått signaler från Länsstyrelsen om det aktuella området och styret föreslog återremiss av ärendet. Det förvånar mig faktiskt att inte kritiken blev hårdare än vad den blev.

Efter att vi beslutat om en smärre ändring i plankartan till ett ärende så skulle vi sedan ta beslut om ytterligare en policy. Högeropositionen var väl inte allt för förtjust (Kjell Jansson tyckte till och med att vi skulle använda principen ”Hej och nej”). Jag kan väl se fördelar med att kommunen sponsrar, men då måste vi kolla hur vi gör det. En årlig rapport med utgångspunkter i flera av diskrimineringsgrunderna kanske vore på sin plats?

Sedan tog debatten fart, i olika frågor: Hans Andersson (L) hade ställt en interpellation om flytten av grundsärskoleverksamheten från Rimbo (Långsjöskolan) till Norrtälje (Grindskolan) och den debatten blev nog lugnast av debatterna.

Bland de övriga interpellationerna diskuterade vi allt ifrån kontroll av mottagare av försörjningsstöd till tillfällig uthyrning av bostäder, och var det inte SD utan M som ställde interpellationen så var i alla fall SD med och debatterade, då blev tonen faktiskt riktigt obehaglig. Jag trodde i min enfald att det finns en gräns för hur mycket högerpolitik med skillnad på vi (som har) och de (som inte har) detta samhälle ska behöva tåla – men tydligen inte.

Moderaterna hade lagt en interpellation om Hallstaviks badhus och om vilka planer Styret har (bygga om eller bygga nytt) och på något sätt så känns det ändå som att det finns en väg frammåt. Frågan är väl hur den vägen ser ut, diskussionen lär fortsätta.

Fullmäktige beslutade att vi inte ska placera ensamkommande hos folk som uppbär försörjningsstöd, vi ska fortsätta handlägga alkoholtillstånd hos socialnämnden (inte kommunstyrelsen som föreslagits) – och Fullmäktige höll till viss del med i Vänsterpartiets åsikter om personalbokslutet (motionen föreslogs besvarad). Problemet är väl att vi skulle behöva redovisa nyckeltal för anställningsformer och hur personalen mår minst lika noggrant som vi redovisar vart pengarna går för att kunna sätta in insatser där de behövs, kampen lär fortsätta.

Men när det gällde Vänsterpartiets motion om anställningsformer blev det stopp. Vänsterpartiet fick inget gehör för att vi tycker att man inte bör använda allmän visstid, trots att det är tillåtet enligt LAS (Lagen om AnställningsSkydd). Kommunstyrelsens ordförande menade att är den tillåten så kan den användes, och det blev Fullmäktiges beslut.

2 Frågor lades (endast debatt mellan frågeställaren och företrädare för styret), och en besvarades. Sedan lades ett antal nya motioner och interpellationer, en del av ärendena kan nog betraktas som intressanta ur ett vänsterperspektiv, Håll utkik här på bloggen och på partiföreningens hemsida för att se vad som händer.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Första maj 2017

Det är vår tur  nu säger hyresgästerna, och hoppas på förslag om såväl moms som  möjlighet till ROT och Räntebidrag. De hoppas på sänkt ränta så pengarna kan gå till det underhåll de är lovade. Men ingen hör vad de säger, och ingen kommer till deras hjälp, eller…..

Det är vår tur nu säger de som vill flytta till en hyreslägenhet i vår kommun, och har väntat i flera år redan. De får hjälp att ropa från medborgare som redan bor i vår kommun, men vill byta till en hyresrätt. Men inget mail om en anvisning kommer, och de flesta så kallade markanvisningar går åt till bostadsrätter. Kanske nästa gång….

Det är vår tur nu säger föräldrarna till Barn i skola/förskola, som tröttnat på paviljonger. De vill ha riktiga, beständiga lokaler deras barn kan vara i. De vill ha grönyta för lek till, De vill ha en säker avlämningsyta – men allt som finns är mera paviljonger och stressad personal. Men nästa gång kanske….

Det är vår tur nu suckar Personalen i vård och omsorg, som mer eller mindre sprungit benen av sig sedan i höstas när sommaren närmar sig. Men samtidigt med semesterlistorna kommer erbjudanden om att jobba en sommarvecka för en månadslön….

Många är utmaningarna som kan vänta när man tar över efter ett alliansstyre, som Socialdemokraternas Ulrika Falk gjorde 2014. Det blev sidbyte i kommunhusets korridorer, och jag tror inte att någon väntat sig de överraskningar som väntade i rummen på den nya sidan. VA-program som överskridit budget med hundratals miljoner, bostadsbolag som knappt fått bygga men så gärna skulle behöva det, och så bygge av både museum och badhus som blivit mycket dyrare än budgeterat.

Vänsterpartiet Norrtälje har hjälpt Samverkansstyret att sucka, för det är vad man kan göra åt eländet. Men när vi suckat färdigt har vi också tagit på oss arbetshandskarna och erbjudit vår hjälp. Ibland har vi fått ja, ibland nej. Vi har vägt Samverkansstyrets förslag, och övervägt dem, ett och ett. Ibland har de fått vårt stöd, ibland inte.

Vi har också lagt egna förslag, och ibland har de gått igenom. Vi har lagt interpellationer (en typ av frågor) om allt ifrån redovisning av könsuppdelade sjuktal till gång- och cykelvägar till badhus. Vi har lagt förslag om allt ifrån Användningen av oljepannor i skolor, förskolor och fritidshem, till visstidsanställningar av kommunens personal. Vi har lagt ett eget förslag om ändring av Ersättningssystemet för förtroendevalda, som inte  skulle inneburit flera kommunalråd. Vi har brytt oss om ungdomars sommarjobb.

I många av fallen har vi fått ett ”Ja, kanske” eller nej, men i det korta perspektivet spelar det ingen roll. Vi är en del av arbetarErörelsen. Vi bryr oss om den lilla människan, vi lyssnar på den som skrikit sig hes.

Vi hör väldigt många gruppers rop att Det är vår tur nu

 

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar